Bałtyk od wieków miał kluczowe znaczenie w gospodarce Trójmiasta. W ostatnich latach region rozwija się prężnie zarówno dzięki dobrodziejstwu morskiego sąsiedztwa, jak i innowacyjnym sektorom gospodarki.

Nadmorskie położenie jest impulsem do rozwoju transportu morskiego. Na przestrzeni kilku lat zainteresowanie budzą w szczególności terminale kontenerowe i powstające wokół nich parki logistyczne i powierzchnie magazynowe na postoczniowych terenach. Z kolei rozwój takich sektorów jak BPO i ITO (outsourcing usług biznesowych i IT) stał się podstawą do ożywienia na rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości biurowych.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje