Myśleć innowacyjnie to myśleć szeroko i wychodzić poza swoją sferę komfortu. To właśnie dzięki nowatorskim rozwiązaniom i kreatywnemu myśleniu możemy tworzyć nowe produkty i ulepszać nowe technologie, a tym samym zwiększać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Na świecie jesteśmy postrzegani jako naród pomysłowy i pracowity. Wielu polskich specjalistów pracujących w zagranicznych korporacjach jest autorami innowacyjnych rozwiązań, które stają się własnością pracodawcy. Również w Polsce nie brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz kreatywnych ludzi, mających wizjonerskie pomysły. Niestety przedsiębiorczy ludzie napotykają bariery i ograniczenia w finansowaniu innowacyjnych projektów.

W Polsce na badania i rozwój (B+R) wydaje się tylko 18 euro na jednego mieszkańca, tymczasem średnia UE to 302 euro na mieszkańca. Ma to odzwierciedlenie w rankingu „Innovation Union Scoreboard 2014” opartym na dwudziestu czterech kryteriach, w którym Polska zajmuje dopiero 25. pozycję wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Są jednak w Polsce regiony i miasta wybijające się ponad ogólnokrajową średnią w rozwoju i wdrażaniu  nowych technologii. Pozytywnie wyróżnia się województwo śląskie, a szczególnie Gliwice – jedno z najważniejszych polskich ośrodków innowacji, należące do grona World Technopolis Association (WTA) – prestiżowej międzynarodowej organizacji z siedzibą w Korei Południowej.

Właśnie dlatego Gliwice – „lider gospodarki wiedzy” są gospodarzem konferencji z cyklu Międzynarodowe Forum Innowacji „Nowe technologie – Nowe horyzonty”. Wydarzenie tworzy unikatową szansę na międzynarodową wymianę doświadczeń, opinii a także daje możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje