Seminarium jest częścią projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej”, który został zainicjowany przez firmę RD bud – Generalnego Wykonawcę – będącego głównym sponsorem projektu.

Jego celem jest promocja koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy pomiędzy realizującymi je firmami. Na potrzeby projektu powołana została koalicja na rzecz zrównoważonego budownictwa. Organizatorami przedsięwzięcia są firmy Bluevine Consulting oraz Fautor Sustainable Marketing.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje