Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Bluevine Consulting.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.:

1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
3. Rejestracja i uczestnictwo na wydarzenia.
4. Newslettery i alerty.
6. Usługi Strefy Premium, Rankingi i raporty, Licencja na przedruki.
7. Informacje o przysługujących prawach.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest Bluevine Consulting jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting
  Dane kontaktowe: Raszyńska 15 / 8, 02-026 Warszawa, office@bluevine.malinowskidesign.pl
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
  2. monitorowania nadużyć,
  3. informowania o treściach i usługach Bluevine Consulting
  4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w wydarzeniach

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
 2. Administratoram danych jest Bluevine Consulting jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting, organizatora eventów i dostawcę innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Bluevine Consulting, Raszyńska 15 / 8, 02-026 Warszawa, office@bluevine.malinowskidesign.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji na wydarzenie oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting,
  2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
  3. umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami wydarzenia z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
  4. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Bluevine Consulting z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  5. udostępnienia danych organizatorom i partnerom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
  6. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  7. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. ix.)
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności wydarzeń i liczby uczestników wydarzeń, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu partnerom informacji o uczestnikach wydarzenia, informacji o usługach Bluevine Consulting i partnerów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom i partnerom wydarzenia;
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem office@bluevine.malinowskidesign.pl

Nadchodzące wydarzenia/konferencje