Rozpoczyna się III edycja projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Jego pomysłodawcą i głównym sponsorem jest firma RD bud – Generalny Wykonawca. Tematem tegorocznego cyklu będzie zrównoważone projektowanie.

Pierwsze seminarium „Zrównoważone projektowanie – potrzeba zintegrowanego projektowania”, w ramach tegorocznej edycji odbędzie się 27 marca we Wrocławiu. Zainicjuje ono ogólnopolski cykl seminariów połączonych z warsztatami adresowanych do wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w budowlany proces inwestycyjny.

To kolejny, już III etap projektu, którego celem jest pogłębianie świadomości dotyczącej zrównoważonego projektowania, poprzez inicjowanie branżowej dyskusji wśród wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji w najciekawszych regionach Polski.

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest również zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, deweloperami, funduszami inwestycyjnymi, biurami projektowymi, dostawcami rozwiązań, generalnymi wykonawcami, biurami projektowymi i przedstawicielami samorządu.

– Naszym celem jest edukacja i wypracowanie zasad współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie, tak, aby realizacja zrównoważonych budynków stała się faktem. To bardzo ważne, bo podejmowane dziś decyzje będą skutkować poprawą jakości życia użytkowników budynków w ciągu najbliższych lat.– uważa Jean Luc Darras, Dyrektor Techniczny w firmie RD bud odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Każde seminarium odbywające się w ramach cyklu podzielone będzie na część teoretyczną, podczas której odbędą się dyskusje panelowe i praktyczną, prowadzoną w formie warsztatów, w których pod okiem specjalistów wezmą udział wszyscy uczestnicy seminarium, reprezentujący wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego warto projektować zrównoważone budynki? Jak to robić? Czy to się opłaca?

Uczestnicy warsztatów będą m.in. pracować nad modelowym projektem budynku biurowego w czterech zespołach obejmujących wszystkie grupy zawodowe zaangażowane w proces inwestycyjny. Punktowana będzie wiedza dotycząca zagadnień efektywności energetycznej budynku, ochrony środowiska, planowania i organizacji budowy, racjonalnej gospodarki terenem i wodą, a także finansowa strona zagadnienia.

– Chcemy, aby seminaria stały się okazją zarówno do zdobycia wiedzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jak i do spotkań liderów biznesowych w poszczególnych branżach związanych z procesem inwestycyjnym.Zapraszamy wszystkich do wymiany doświadczeń mając nadzieję, że będą one impulsem do realizacji zrównoważonych inwestycji. – podkreśla Eric Agnello Dyrektor Generalny RD bud.

  • NICJATOR I SPONSOR PROJEKTU:
  • HONOROWY PATRONAT:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNERZY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje