Temat zrównoważonego rozwoju – jako jeden z unijnych priorytetów – towarzyszy nam od kilku lat. Wpisuje się w niego między innymi społeczna odpowiedzialność biznesu czy polityka zrównoważonego rozwoju miast. Sądzimy, że nie mniej ważnym, a być może najważniejszym elementem tego zagadnienia jest zrównoważone budownictwo. Zrównoważone, a więc zrealizowane w zgodzie ze standardami ochrony środowiska oraz przyjazne dla mieszkańców/najemców/użytkowników.

Dlatego stworzyliśmy koalicję firm-liderów branż biorących udział w poszczególnych etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej (od inwestora i projektanta poprzez dewelopera inżyniera projektu, producenta materiałów budowlanych, generalnego wykonawcę po zarządcę budynku, podmiot finansujący i prawników).

Efektem pracy firm tworzących Koalicję oraz uczestników dotychczasowych spotkań jest wygenerowanie 5 najważniejszych problemów stojących na drodze do rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Waga wygenerowanych problemów, a przede wszystkim brak szerszej dyskusji na rynku, na temat wypracowania rozwiązań przyczyniły się, że po raz kolejny, jako pierwsi, na tegorocznych spotkaniach wspólnie z koalicjantami i niezależnymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi podejmiemy się znalezienia możliwie najlepszych rozwiązań w następujących kwestiach:

1. Potrzeba edukacji społecznej – podnoszenie świadomości społecznej w kwestii zrównoważonego rozwoju
2. Wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych
3. Potrzeba zintegrowanego projektowania. Świadomość nowoczesnych rozwiązań w branży oraz wprowadzenie obowiązku wdrożenia nowoczesnych rozwiązań
4. Potrzeba skoordynowania i ujednolicenia obecnych regulacji prawnych
5. Preferencje finansowe dla zrównoważonych inwestycji budowlanych

Każda z owych kwestii jest tematem osobnego spotkania, na którym będą obecni kluczowi eksperci w danej dziedzinie i które będzie prowadzone w sposób interaktywny, angażujący publiczność zainteresowaną kwestią zrównoważonego budownictwa

  • INICJATOR I SPONSOR PROJEKTU:
  • SPONSOR MERYTORYCZNY:
  • SPONSOR TOWARZYSZĄCY:
  • PARTNERZY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje