Tytuł seminarium to nie chwyt marketingowy. Lista atutów inwestycyjnych Warmińsko-Mazurskiego jest długa i bardzo konkretna. Po pierwsze: położenie przy wschodniej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego. Po drugie: bogate zasoby przyrodnicze zachęcające do inwestycji w takich branżach, jak produkcja rolna i rolno-spożywcza, drzewna, energia alternatywna. Po trzecie: wspaniałe krajobrazy i jeziora, które są idealnym miejscem na rozwój turystyki, przemysłu szkutniczego oraz sportu. Po czwarte: ludzie. Społeczeństwo województwa jest stosunkowo młode (63,5 proc. osób w wieku produkcyjnym) i charakteryzuje je jeden z najwyższych w Polsce wskaźników przyrostu naturalnego. Po piąte: nauka. W regionie działają cztery uczelnie wyższe, najważniejsza z nich to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, oraz kilkanaście niepublicznych. Obok działa szereg instytutów naukowych i centrów badawczych, m.in. Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej, Centrum Badań Społecznych, Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej czy też Centrum Nutri-Bio-Chemiczne. Po szóste: na terenie Warmińsko-Mazurskiego działają dwie strefy ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (m.in. Michelin Polska, Swedwood Poland, Wydawnictwo Bauer) oraz podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku i Gołdapi.

Władze wojewódzkie systematycznie pracują nad wydłużaniem powyższego zestawienia, korzystając przy części projektów ze wsparcia unijnych funduszy: Programu Regionalnego, Kapitału Ludzkiego oraz Rozwoju Polski Wschodniej. Jednym z najważniejszych projektów na skalę województwa i regionu jest budowa Portu Lotniczego Mazury w Szymanach. To priorytetowe przedsięwzięcie ma na celu wsparcie turystyki i kolejnych inwestycji w regionie. Poprawa infrastruktury drogowej to także priorytet. Nie mniejszym jest pozycjonowanie regionu jako nowej destynacji centrów typu BPO oraz kreowanie wizerunku Warmińsko-Mazurskiego jako regionu Polski wielkich możliwości, w tym rozwoju biznesu oraz destynacji turystycznej atrakcyjnych przyrodniczo, kulturalnie i kulinarnie (kampania “Mazury Cud Natury nominowana do listy “Nowych 7 Cudów Świata” szwajcarskiej fundacji “New7Wonders”.

Realizacja ambitnych planów samorządu województwa, właściwe wykorzystanie istniejących atutów, umiejętne kontaktowanie i ściąganie nowych inwestycji wymaga wielu spotkań, dyskusji, aktywnej wymiany doświadczeń i myśli na szereg ważnych zagadnień, w tym społecznych, finansowych, prawnych i technologicznych. Chcielibyśmy, by seminarium “Warmia-Mazury Wielkie Możliwości. Inwestycje_Przedsiębiorczość_Zrównoważony Rozwój”, które odbędzie się 7 czerwca 2011 r. w Olsztynie, stało się forum powyższych aktywności i miejscem spotkania przedstawicieli biznesu i samorządu województwa.

Seminarium jest kolejnym spotkaniem w ramach cyklu „Prospects in Poland” promującym polskie miasta i ich możliwości inwestycyjne.

Celem półdniowej konferencji w Olsztynie jest:

– omówienie polityki inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z biznesem
– analiza potencjału inwestycyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
– przedstawienie firm, które są obecne w województwie i pewnie kroczą na drodze sukcesu
– prezentacja potrzeb i oczekiwań przedstawicieli sektora prywatnego wobec samorządu województwa.

Do grona mówców zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządu województwa. W seminarium wezmą również udział doradcy z najlepszych światowych firm konsultingowych, prawnicy, finansiści i eksperci organizacji biznesowych. Równie ważnymi gośćmi będą przedstawiciele firm, które zainwestowały w Warmińsko-Mazurskim.

14.45 – 15.00  Rejestracja gości

15.00 – 15.10  Startuj lokalnie, planuj globalnie.

Przemówienia otwierające:

Anna Wasilewska, członek zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna

15.10 – 15.25 Możliwości inwestycyjne Warmii i Mazur – atrakcyjność dla biznesu.

Prezentacja:

Joanna Wolff, wicedyrektor Departament Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

15.25 – 15.45 Dlaczego tu? Lokalizacja przedsiębiorstwa w Warmińsko-Mazurskim na tle innych lokalizacji w Polsce.

Prezentacja: Paweł Panczyj, ABSL

15.45 – 16.40 Gałęzie biznesu z potencjałem dla świata. Dyskusja o zapotrzebowaniach globalnej gospodarki możliwych do zaspokojenia z wykorzystaniem potencjału województwa warmińsko-mazurskiego.

Dyskusja panelowa:

Zygmunt Łopalewski, rzecznik prasowy, Indesit Polska

Wojciech Kierwajtys, wiceprezes zarządu, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Piotr Żukowski, właściciel, B&P Service

Maciej Raczyński, wiceprezes, Obram

Moderator: Paweł Panczyj, ABSL

16.40 – 17.00  Przerwa na kawę

17.00 – 17.15 – Wsparcie przedsiębiorcy na Warmii i Mazurach  – przedstawiciel COIE.

17.15 – 18.10 Infrastruktura dla przedsiębiorcy. Rynek nieruchomości biurowych i magazynowych, wsparcie dla biznesu: inkubatory, parki technologiczne, strefa ekonomiczna, organizacje biznesowe.

Prezentacja:

Magdalena Reńska, associate director, szefowa gdańskiego Jones Lang LaSalle Gdańsk (15 min)

Panel dyskusyjny:

Marek Karólewski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Magdalena Reńska, associate director, szefowa gdańskiego Jones Lang LaSalle Gdańsk

Andrzej Krawczyk, dyrektor Biura Strategii, Urząd Miasta Olsztyna

Mirosław Śledzianowski, dyrektor biura, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Moderator: Marta Kuligowska, TVN 24

18.10 – 18.20 A tu będziemy!

Prezentacja: Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18.20-18.30 Podsumowanie konferencji . Pytania i odpowiedzi.

Marta Kuligowska, TVN 24

18.30-21.00 VIP Gala

  • ORGANIZATOR:
  • GŁÓWNY PATRON MEDIALNY:
  • PATRONAT HONOROWY:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNERZY MEDIALNII:
  •  
Nadchodzące wydarzenia/konferencje