Poznać, porozmawiać, zaprosić na Warmię i Mazury – takie cele przyświecają Annie Wasilewskiej z zarządu województwa oraz przedstawicielom samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy spotkają się na śniadaniu biznesowym z reprezentantami firm, organizacji gospodarczych i ambasad z krajów skandynawskich.

Śniadanie ,,Nordic Business Talks” jest zaplanowane na 22 listopada w Warszawie. Będzie miało formę dyskusji przy okrągłym stole, wzbogaconej o prezentację województwa warmińsko-mazurskiego i jego potencjału gospodarczego.

Na to szczególne spotkanie zaprosiliśmy jedynie 20 osób, w tym biznesmenów zainteresowanych naszym województwem. Chcielibyśmy im przedstawić nie tylko nasze możliwości, ale również dowiedzieć się jakie są wobec nas oczekiwania i w jaki sposób jesteśmy postrzegani – powiedział Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim.

W spotkaniu zapowiedzeli swoje uczestnictwo także przedstawiciele placówek dyplomatycznych ze Szwecji, Danii i Finlandii oraz izb gospodarczych. – Bardzo cieszy, że swoją obecność na śniadaniu potwierdziło wielu znakomitych gości. To świadczy o zwiększonym zainteresowaniu Warmią i Mazurami oraz umacnia nas w przekonaniu, że promocja wśród krajów skandynawskich może przynieść efekt w postaci konkretnych inwestycji – uważa marszałek Jacek Protas.

Dyskusję przy okrągłym stole poprowadzi dziennikarz ekonomiczny, polski korespondent dziennika ,,Financial Times” – Jan Cieński.

Śniadanie ,,Nordic Business Talks” kończy cykl spotkań, prezentujących potencjał gospodarczy i największe atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Podobnie jak konferencje w Olsztynie (26 października) i Wiedniu (8 listopada), spotkanie w Warszawie finansowane jest ze środków projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • PARTNER:
  • WSPÓŁORGANIZATOR:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje