We współpracy z Million You i firmą Mirosoft Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza na spotkanie informacyjne p.t. Platforma partycypacji społecznej (obywatelskiej) jako skuteczne narzędzie komunikacji z mieszkańcami JST.

Platforma partycypacji  to efektywne narzędzie łączące technologię i filozofię angażowania mieszkańców. Umożliwia budowanie dwustronnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem i służy zbieraniu pomysłów mieszkańców miasta lub gminy. Ma na celu nie tylko ułatwić samorządom prowadzenie e-konsultacji, ale również posiada takie funkcjonalności jak system głosowania, wyświetlanie interaktywnych map pokazujących miejsce realizacji proponowanych pomysłów, czy zgłaszania projektów i głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego.

Celem spotkania jest przedstawienie Państwu ciekawego narzędzia, które pozwoli usprawnić codzienną pracę urzędu oraz budować relacje ze społecznością lokalną. Co istotne, podczas konsultacji poruszone będą kwestie techniczne funkcjonowania narzędzia oraz sposobu sfinansowania projektu zakładającego budowę platformy partycypacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca br. w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Do udziału zapraszamy w szczególności wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i sekretarzy, a także specjalistów opracowujących wnioski o środki unijne. Podstawą udziału w spotkaniu będzie karta zgłoszenia, przesłana do dnia 27 czerwca br.

9.30 – 10.00  Rejestracja gości, poczęstunek

10.00               Otwarcie spotkania

10.00 – 10.20  Technologia jako kluczowe narzędzie w budowaniu rozwiązań do angażowania
mieszkańców

Sławmoir Połukord, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Sektorze Publicznym, Microsoft

10.20 – 11.00 Partycypacja obywatelska na przykładzie doświadczeń małej i średniej wielkości miast ze świata
Joanna Kasprzycka-Rosikoń,  Ekspert ds. Otwartej innowacji, MillionYou

11.00 – 11.15  Zaangażowanie społeczne mieszkańców gmin w Polsce. Prezentacja modułów platformy partycypacji i przykładów wdrożeń
Jan Kasprzycki-Rosikoń, Dyrektor Zarządzający, MillionYou

11.15 – 11.30 Otwarte dane fundamentem inicjatyw społecznych mieszkańców – prawo, standardy, technologie, wdrożenia
Maciej Rossa, Ekspert ds. Otwartych danych, ISCG

11.30– 11.45 Aspekty prawne związane z zamówieniami publicznymi
Marek Lubieniecki, Radca prawny, ekspert ds. zamówień publicznych, SLA Legal

11.45– 12.00 Możliwości absorbcji środków z dedykowanych programów unijnych na realizację platform partycypacji
Adriana Nurzyńska, Specjalista ds. wniosków unijnych, Masterprojekt

12.00– 12.30 Dyskusja, pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne z prelegentami

 

  • GOSPODARZ:
  • PARTNER TECHNOLOGICZNY:
  • WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • PRZYKŁAD WDROŻENIA:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje