Do dyskusji przy jednym stole usiedli przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w powstawaniu zrównoważonej inwestycji budowlanej.

16 listopada 2010 r. w obiekcie Muzeum Gazownictwa Warszawie odbyło się seminarium branżowe poświęcone wyzwaniom i problemom pojawiającym się na poszczególnych etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele ponad pięćdziesięciu firm z branży budowlanej.

Seminarium jest częścią projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej”, który został zainicjowany w październiku br. przez firmę RD bud – Generalnego Wykonawcę – będącą głównym sponsorem projektu, którego celem jest promocja koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy pomiędzy realizującymi ją firmami. Na potrzeby projektu powołana została koalicja na rzecz zrównoważonego budownictwa. Organizatorami przedsięwzięcia są firmy Bluevine Consulting oraz Fautor Sustainable Marketing. Patronat medialny nad projektem objęły Inwestycje Budowlane i muratorplus.

Seminarium poprzedzało spotkanie koalicji, podczas którego wypracowana została wspólna definicja zrównoważonej inwestycji budowlanej, wskazane zostały najczęściej pojawiające się problemy w trakcie inwestycji oraz omówiono możliwości efektywnej współpracy w każdej fazie projektu i budowy. Wnioski ze spotkania koalicji stały się podstawą programu seminarium, składającego się z dwóch części: prezentacji ekspertów z firmy RD bud, Instytutu Techniki Budowlanej, PM Group oraz Buro Happold i części warsztatowej, w której uczestnicy spotkania podzieleni zostali na pięć stołów roboczych.

Zadaniem poszczególnych stołów było wypracowanie rozwiązań na problemy postawione podczas spotkania koalicji. Po raz pierwszy na polskim rynku budowlanym do dyskusji przy jednym stole usiedli przedstawiciele firm reprezentujące wszystkie branże zaangażowane w powstawanie zrównoważonej inwestycji budowlanej na poszczególnych jej etapach. Jak podkreślił Eric Agnello, Dyrektor Generalny firmy RD bud „Jest bardzo istotne aby już na samym początku planowania inwestycji spotkali się zarówno architekci, inżynierowie, generalny wykonawca, producenci materiałów budowlanych, eksperci firmy specjalizującej się w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, a także przedstawiciele miasta oraz eksperci. Tylko taka forma współpracy pozwoli nam na tworzenie zrównoważonych inwestycji budowlanych”.

Najważniejszą kwestią, jaka została wyłoniona podczas dyskusji to bezwzględna konieczność edukacji społecznej oraz wewnątrz-branżowej na temat zrównoważonego rozwoju, konkretnych rozwiązań technicznych oraz materiałów budowlanych. Tylko dzięki temu dialogowi i współpracy wszystkich firm biorących udział w całym cyklu życia inwestycji – zrównoważone, zielone budynki mają szansę być tańsze od tzw. czarnej inwestycji budowlanej. Wspólny wybór najnowocześniejszych technologii, już na etapie planowanie, spowoduje, iż inwestycja zrównoważona powstanie w granicach rozsądnych cen, a ewentualne wyższe koszty na etapie wykonawstwa powinny być zrównoważone poprzez niższe koszty eksploatacji.

Podkreślano również potrzebę skoordynowanie i ujednolicenie obecnych regulacji prawnych, z których wiele wymaga poprawy, np. wprowadzenie obowiązku przygotowywania charakterystyki energetycznej budynku i certyfikatów energetycznych, które nie mają żadnej mocy prawnej i nie mają bezpośredniego przełożenia na jakość wykonywanych projektów czy też na sposób prowadzenia inwestycji.
Uczestnicy spotkania podkreślili również, iż podstawowym i niezbędnym czynnikiem dla inwestycji budowlanych, a zwłaszcza dla inwestycji zrównoważonych są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany takie powinny wspierać powstawanie zrównoważonych inwestycji budowlanych.

Szczegółowe wnioski z pracy poszczególnych stołów zostaną opublikowane w raporcie Inwestycji Budowlanych, który ukaże się w styczniu 2011 roku.

W skład grupy roboczej weszły wybrane firmy biorące udział w cyklu życia inwestycji budowlanej: TUP Property S.A (inwestor), APA Wojciechowski Sp. z o.o. (architekt), PM Group (reprezentująca w projekcie inżyniera projektu), RD bud Sp. z o.o. (generalny wykonawca), Carrier Polska Sp. z o.o. (producent materiałów budowlanych), Pilkington Polska Sp. z o.o. (producent szkła budowlanego), Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. (zarządca nieruchomości), Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Sp. z o.o. (doradztwo ds. finansowania inwestycji budowlanych), K&L Gates Jamka sp. k. (kancelaria prawna), a także Biuro Infrastruktury um. Warszawy. Partnerami projektu są Instytut Techniki Budowlanej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje