Myśleć innowacyjnie to myśleć szeroko i wychodzić poza swoją sferę komfortu. To właśnie dzięki nowatorskim rozwiązaniom i kreatywnemu myśleniu możemy tworzyć nowe produkty i ulepszać nowe technologie, a tym samym zwiększać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Na świecie jesteśmy postrzegani jako naród pomysłowy i pracowity. Wielu polskich specjalistów pracujących w zagranicznych korporacjach jest autorami innowacyjnych rozwiązań, które stają się własnością pracodawcy. Również w Polsce nie brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz kreatywnych ludzi, mających wizjonerskie pomysły. Niestety przedsiębiorczy ludzie napotykają bariery i ograniczenia w finansowaniu innowacyjnych projektów. W Polsce na badania i rozwój (B+R) wydaje się tylko 18 euro na jednego mieszkańca, tymczasem średnia UE to 302 euro na mieszkańca. Ma to odzwierciedlenie w rankingu „Innovation Union Scoreboard 2014” opartym na dwudziestu czterech kryteriach, w którym Polska zajmuje dopiero 25. pozycję wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Są jednak w Polsce regiony i miasta wybijające się ponad ogólnokrajową średnią w rozwijaniu i wdrażaniu  nowych technologii. Pozytywnie wyróżnia się województwo śląskie, a szczególnie Gliwice – jedno z najważniejszych polskich ośrodków innowacji, należące do grona World Technopolis Association (WTA) – prestiżowej międzynarodowej organizacji z siedzibą w Korei Południowej.

W mieście działa wiele różnych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Należą do nich m.in. parki naukowo-technologiczne (Technopark Gliwice), platformy technologiczne (Instytut Metali Niezależnych, Instytut Metalurgii Żelaza), Centrum Informacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) w Gliwicach, w skład której wchodzą: Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii, Inkubator Przedsiębiorczości GAPR, Centrum Edukacji i Biznesu GAPR „Nowe Gliwice” (Park Przemysłowy, dwa Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości), Parki Przemysłowe GAPR w Bytomiu i w Żorach, Inkubator Technologiczny w Rybniku (spółka zależna GAPR), Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach (spółka zależna GAPR) i Agencja Rozwoju Lokalnego w Jaworznie (spółka zależna GAPR) oraz fundusze kapitałowe (Fundusz Pożyczkowy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju i Akcelerator Technologiczny Gliwice )”.

Właśnie dlatego Gliwice – „lider gospodarki wiedzy” będą gospodarzem III edycji Międzynarodowego Forum Innowacji „Nowe technologie – Nowe horyzonty”.

Przedstawiciele władzy samorządowej, uczelni technicznych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy zastanowią się na czym ma polegać polska innowacyjność. Eksperci z zagranicy opowiedzą o sposobie funkcjonowania parków naukowo-technologicznych w krajach zachodniej Europy. Lokalni przedsiębiorcy – na co dzień związani z wdrażaniem innowacji – zapoznają nas z najnowszymi zrealizowanymi przez siebie projektami. A przedstawiciele instytucji finansowych zastanowią się nad  możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia – w zależności od różnorodnej innowacyjnej działalności biznesowej.

Jesteśmy przekonani, że konfrontacja opinii i wymiana doświadczeń umożliwi zdiagnozowanie przyczyn, które utrudniają efektywną współpracę między przedstawicielami różnorodnych środowisk działających na rzecz innowacyjności, a tym samym przyczyni się do powstania dobrze prosperujących i dynamiczne rozwijających się przedsiębiorstw.

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR
  • HONOROWY PATRONAT
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI
  • PARTNERZY
  • PATRONAT MEDIALNY
Nadchodzące wydarzenia/konferencje