Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz przeobrażenia na rynku pracy zmieniają oblicze rynku logistycznego i produkcyjnego. Internet Rzeczy, nowe systemy fizycznego zarządzania przestrzenią, czy też wyzwania związane z zatrudnieniem kształtują na nowo rzeczywistość, w której funkcjonuje wiele firm na rynku. W jaki sposób przygotować się na nieuniknione zmiany? Co czeka branżę w perspektywie najbliższych kilku lat? O tym dyskutowali zaproszeni goście podczas warszawskiej edycji spotkania „Logistyka & Produkcja. Future 2 to 5”, które odbyło się 5 czerwca w Hotelu Europejskim.

 Dużym wyzwaniem dla rynku magazynowego oraz sektora lekkiej produkcji jest pozyskanie
i utrzymanie pracowników. 38% pracodawców na rynku magazynowym i lekkiej produkcji planuje zwiększyć wynagrodzenie w ciągu następnych sześciu miesięcy. Rynek będzie się zmieniał i będzie jeszcze większa konkurencja o pracowników – zaznaczyła Agnieszka Sabat, Marketing
& Communications Manager, SEGRO Poland. Istotnym elementem funkcjonowania firm z branży staje się więc planowanie poziomu zatrudnienia oraz wynagrodzenia.  Z przedstawionego podczas konferencji raportu „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu” przygotowanego przez firmę SEGRO i Randstad Polska” wynika, że oprócz wynagrodzenia także inne czynniki znacząco wpływają na pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników. Należą do nich: świadczenia pozapłacowe, bezpłatny dowóz do pracy, miejsce pracy, rekomendacje pracowników, dobry wizerunek pracodawcy oraz otwartość na zmiany. Trudnością dla pracodawców staje się pozyskanie odpowiedniej ilości pracowników. Sprawia to, że coraz częściej poszukują oni kandydatów z za granicy. Coraz większe zapotrzebowanie a jednocześnie braki kadrowe to dziś
w logistyce duże wyzwanie. Szansą dla tej branży obecnie jest uproszczenie procedury legalizacji
i wydłużenie pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
– zauważył Cezary Maciołek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Progres.

Najbliższe lata zmotywują także pracodawców i przyszłych pracowników do przyjrzenia się systemowi edukacji. Jak możemy oczekiwać że będziemy w stanie przepowiadać niedaleką przyszłość gdy dzisiejsi absolwenci uczelni już pracują w przemysłach które nie istniały gdy zaczynali oni swe studia? – podkreślał Filiberto Amati, Strateg i konsultant ds. innowacji i brandingu, Partner Zarządzający, Amati & Associates.  Kryzys wyobraźni jest poważnym wyzwaniem naszych czasów. Jeżeli nie zmienimy sposobów nauczania naszych młodych pokoleń i będziemy ich kształcić według dawnych wzorców, wychowamy ludzi którzy będą znakomicie przygotowani do funkcjonowania w rzeczywistości która właśnie przestała istnieć. – zaznaczał Ralph Talmont, Katalizator innowacji, autor i konsultant.

Dużym wyzwaniem da całego rynku stają się także rosnące oczekiwania najemców, którzy traktują strategicznie specyfikację techniczną przyszłych budynków, mających uzupełnić ich działalność. Dynamiczna ekspansja sektora nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Polsce utrzymuje swoją tendencję wzrostową. Zapewnia to dodatkowe możliwości dla najemców, a także deweloperów, którzy dostarczają nowoczesną przestrzeń zarówno w kluczowych, jak i nowo zidentyfikowanych i dostępnych lokalizacjach w całym kraju.– podkreślał Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Przemysłowego i Magazynowego, Cresa. Wysokie wymagania najemców dotyczące budynków przekładają się także na coraz większe zainteresowanie nowymi systemami zarządzania przestrzenią. Chociaż według portalu eft. com operatorzy logistyczni uważani są za nieinnowacyjnych, to rozwój rynku e-commerce wymusza wprowadzanie zmian, takich jak np. skanery pierścieniowe, Cubiscan – automatyczny pomiar SKU, mobilne drukarki, voice picking czy automatyczne linie grid pickingowe.

Wobec rosnących oczekiwań najemców, pracowników oraz konieczności wprowadzania zmian w fizycznym zarządzaniu przestrzenią, wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań wydaje się być już nie tylko trendem, ale koniecznością, która pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną. Dyskusji o tych zagadnieniach, które wpływają na zmiany w sektorze logistyki i produkcji służą właśnie spotkania w autorskiej formule Future 2 to 5”. . To nie teoretyczna futurologia, a rozmowy o konkretnych kierunkach rozwoju i istniejących możliwościach. Dzięki szerokiemu spojrzeniu przez pryzmat nie tylko zmian zachodzących na rynku inwestycyjnym i technologii, ale także edukacji, kreatywności i  komunikacji, uczestnicy spotkań mają szansę zajrzeć w realną przyszłość sektora. Kolejne spotkania Future 2 to 5, organizowane przez Bluevine Consulting już wkrótce!

  • Organizator
  • Partner Strategiczny
  • Partner Merytoryczny
  • Partner
  • Patroni medialni
Nadchodzące wydarzenia/konferencje