Szanowni Państwo,

W 2018 roku wraz z partnerami cyklu ogólnopolskich spotkań, z cyklu Future 2 to 5, podjęliśmy próbę zidentyfikowania kluczowych wyzwań, jakie czekają sektor logistyki i produkcji w perspektywie nadchodzących lat.
Zmiana zachowań konsumenckich, wzrost znaczenia handlu na linii Europa – Azja, ewolucja technologii, wzrost sektora e-commerce, robotyzacja magazynów, elektromobilności w transporcie, czy w końcu wykorzystanie dronów i wirtualnej rzeczywistości – to nie futuryzmy, to dziejąca się na naszych oczach ewolucja, przed jaką stoi nie tylko branża.
Zmiany te wymuszają nie tylko potrzebę rewizji linii produkcyjnej i łańcuch dostaw ale w równym stopniu kompetencji zatrudnionych i zatrudnianych pracowników.
Z badań opracowanych przez PwC wynika, że blisko 60% zarządzający uważa, że wciąż dużym wyzwaniem jest pozyskanie do współpracy osób z kompetencjami w obszarze technologii cyfrowej / digital. Zmiany technologiczne wymuszają ponadto reorganizację pracy oraz nowy sposób zarządzania kadrami. Coraz większego znaczenia też nabierają tzw. kompetencje przyszłości, m.in.: umiejetność szybkiego uczenia się, otwartości na zmiany, czy krytyczne myślenie. Przyszłość wymagać od nas będzie stworzenia nowego wizerunku pomiędzy technologiami a predyspozycjami pracownika, wizerunku, który zmieni zarówno sposób pracy jak i sposób prowadzonej działalności.

Jak się na te zmiany przygotować? Jakie inwestycje należy zaplanować, by zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz zyski?
Konieczne jest zrozumienie zmian, jakie zachodzą na rynku i dostosowanie się do nich zarówno produktowe jak i kadrowe. Ważne jest także wnikliwe obserwowanie, badanie i anali-zowanie potrzeb klientów i ogólnych zachowań konsumenckich, one bowiem są głównym motorem zachodzących zmian. Testowanie nowych modeli biznesowych i nowych technologii to już konieczność. Inwestowanie w narzędzia do analiz i przewidywania trendów to już nie tylko podstawowe narzędzie globalnych graczy ale także źródło wiedzy dla wszystkich świadomych uczestników rynku.
Dynamiczny rozwój handlu online, kwestie związane z ochroną klimatu, gospodarką obiegu zamkniętego, niskoemisyjny, elektryczny transport … to zmiany, jakie zachodzą w świadomości odbiorców i wymuszają i wymuszać będą przyszłościowe zmiany w logistyce i przemyśle.
Rządowy Program Elektromobilności w Polsce to odpowiedź na zrozumienie nieuchronnych zmian, jakie zachodzą na rynku. NIe powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że czeka nas przełom również na wszystkich gałęziach transportu.
Rosnąca produkcja samochodów elektrycznych zmieni łańcuch dostaw, co będzie miało wpływ jednocześnie na producentów podzespołów, jak i spadek produkcji samochodów spalinowych, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia w sektorze, konieczność rozbudowania infrastruktury ładowania, a w końcu konieczne zmiany w opodatkowaniu paliw i energii elektrycznej. Rozwój elektromobilności oznacza duże wyzwania stojące przed tradycyjnym sektorem motoryzacyjnym, ale także szansa na rozwój nowych branż i nowych technologii.

Nieprzypadkowo tegoroczną edycję Future 2to5 rozpoczynamy od Gliwic. W końcu to Śląsk jest nie tylko hubem logistycznym al także zagłębiem przemysłu motoryzacyjnego.

Jaki wpływ na branżę, region i miasto będzie miała rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami? Podejmiemy próby ich zdefiniowania, określimy szanse ich wdrożenia oraz ocenimy ryzyko. Szczególnie przyjrzymy się zastosowaniu maszyn w magazynowaniu i w produkcji: robotom, dronom, botom i autonomicznym i elektrycznym pojazdom, mającym wpływ na automatyzację i digitalizację procesów. Spróbujemy stworzyć także obraz rynku pracy najbliższej przyszłości, w którym wielokulturowość, różnorodność i technologie będą go wy-znaczać.

Już 27 marca zapraszamy na VIII edycję konferencji LOGISTYKA INWESTYCJE PRZY-SZŁOŚĆ, w formule dyskusji o przyszłości branży w perspektywie 2 do 5 lat.

  • Gospodarz
  • Organizator
  • Partner Merytoryczny
  • Partner Medialny
  • Partner
Nadchodzące wydarzenia/konferencje