Rynek logistyczny i magazynowy dynamicznie się zmienia pod wpływem nowych technologii oraz przeobrażeń na rynku pracy. Internet Rzeczy, nowe systemy fizycznego zarządzania przestrzenią, czy też wyzwania związane z zatrudnieniem to najważniejsze czynniki wpływające na kształt branży. Podczas 7. Edycji konferencji „ Logistyka. Inwestycje. Przyszłość”, która odbyła się 27 marca w Gliwicach, specjaliści budujący nową rzeczywistość sektora dyskutowali o kierunkach rozwoju logistyki w perspektywie najbliższych 2 do 5 lat.

Rynek logistyczno – magazynowy to integralna część Górnego Śląska, z czego 21% jego zasobów przypada na same Gliwice. Obecnie w mieście ulokowanych jest aż 29 nowoczesnych obiektów magazynowych, takich jak m. in. SEGRO Logistics Park Gliwice,  Prologis Park Gliwice,   Diamond Business Park Gliwice,  Goodman Gliwice Logistics Center czy Panattoni Park Gliwice III. W budowie znajdują się trzy nowe inwestycje: magazyn dla lidera e-commerce Amazon przygotowywany przez firmę Panattoni, kolejny etap MLP Gliwice oraz następny magazyn w Panattoni Park Gliwice III. Gliwice przebijają się w kontekście Polski jako znakomite miejsce na projekty logistyczne – podkreślał Adam Neumann, Wiceprezydent Miasta Gliwice. Dzięki dobrej infrastrukturze drogowej i kolejowej, obecności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz szerokiemu zapleczu naukowemu i dostępności pracowników miasto zamierza utrzymać ten trend. Plany największych developerów logistycznych wskazują na to że rozwój będzie trwał w wysokim tempie – dodawał Wiceprezydent.

Jednym z istotnych czynników, z którym w najbliższej przyszłości zmierzą się przedstawiciele branży są nowe systemy zarządzania przestrzenią. To przede wszystkim wyzwanie dla operatorów logistycznych, dostawców systemów IT, ale jednocześnie wielkie szanse optymalizacji kosztów dla klientów, świadomych tego,, jak ważną rolę w całości i w biznesie odgrywa logistyka.– mówił podczas konferencji Sławomir Rajch, Head of e-commerce Raben Group, Raben Logistics Polska. Według portalu eft. com operatorzy logistyczni uważani są za nieinnowacyjnych. Jednak m.in. dynamiczny rozwój rynku e-commerce prowadzi do zmian. Przykładami wykorzystania innowacyjnych rozwiązań podzieliła się firma  Raben Logistics Polska, opowiadając o nowych wdrożonych narzędziach taki jak m.in skanery pierścieniowe, Cubiscan – automatyczny pomiar SKU, mobilne drukarki, voice picking czy automatyczne linie grid pickingowe.

Dużym wyzwaniem da całego rynku stają się także rosnące oczekiwania najemców. Najemcy powierzchni magazynowych i przemysłowych stają się coraz bardziej wymagający i strategiczni pod względem specyfikacji technicznych przyszłych budynków, które planują wykorzystać, aby uzupełnić swoją działalność – podkreślał Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Przemysłowego
i Magazynowego, CRESA.  Mimo tego, jak zaznaczył Piotr Wąs, Dyrektor Zarządzający, SpaceFactory – Starsze budynki magazynowe mają szansę skutecznie konkurować
z nowowybudowanymi.

Rynek magazynowy i produkcji lekkiej jak wiele innych sektorów ma problemy z pozyskaniem
i utrzymaniem personelu. Kluczowymi wyzwaniami branży jest planowanie poziomu zatrudnienia oraz planowanie zmiany w wynagrodzeniach. 38% pracodawców na rynku magazynowym i lekkiej produkcji planuje zwiększyć wynagrodzenie w ciągu następnych sześciu miesięcy. Rynek będzie się zmieniał i będzie jeszcze większa konkurencja o pracowników– zaznaczyła Agnieszka Sabat, Marketing & Communications Manager, SEGRO Poland. Jak więc pozyskiwać pracowników? Według raportu „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu” przygotowanego przez firmę SEGRO i Randstad Polska” ważnymi elementami, które pozwolą wyróżnić się pracodawcy są: wynagrodzenia, świadczenia pozapłacowe, bezpłatny dowóz do pracy, miejsce pracy, rekomendacje pracowników, dobry wizerunek pracodawcy oraz otwartość
na zmiany.

Wobec rosnących oczekiwań najemców, pracowników oraz konieczności wprowadzania zmian w fizycznym zarządzaniu przestrzenią, wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań wydaje się być już nie tylko trendem, ale koniecznością, która pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną. Przemysł 4.0 i związane z nim systemy cyber –fizyczne, Internet Rzeczy i przetwarzanie chmurowe staje się rzeczywistością, w kierunku której zmierza branża logistyczno – magazynowa.

  • Gospodarz i Organizator
  • Partnerzy Strategiczni:
  • Partner Merytoryczny:
  • Partner Organizacyjny:
  • Partner:
  • Patronat medialny:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje