Pomimo licznych wyzwań i znaków zapytania, analitycy wieszczą dobry, spokojny rok dla branży magazynowo-logistycznej. Na łagodne miesiące mogą szczególnie liczyć firmy działające na Górnym Śląsku. Dobre połączenia drogowe i bliskość zagranicznych rynków daje śląskiej lokalizacji mocną pozycję na mapie Polski oraz Europy.

Na tle Śląska szczególnym powodzeniem cieszą się Gliwice i znajdujące się tam skrzyżowanie autostrad A1 i A4. Trudno o lepszą lokalizację, dlatego miasto oraz znajdująca się tam podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, może pochwalić się obecnością wielu inwestorów.

“Logistyka i magazynowanie to cały czas obiecujące branże, choćby ze względu na rozwój handlu internetowego czy procesy relokacji produkcji z zachodu do centrum Europy”, powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, “By pozyskać inwestorów musimy silnie akcentować atuty naszego miasta i regionu, aby były lepiej zauważalne niż oferta konkurencji”.

Włodarze miasta słowa przekuwają w czyny. Ważnym działaniem było powstanie w Gliwicach Śląskiego Klastra Logistycznego. W jego skład wchodzą firmy deweloperskie, operatorzy logistyczni, doradcy, szkoły i uczelnie oraz instytucje wspierające biznes. Klaster ma za zadanie m.in. promocję lokalizacji i budowę wspólnej kompleksowej oferty logistycznej. Innym przykładem konsekwencji w działaniu było zaproszenie zagranicznych dziennikarzy najważniejszych tytułów prasy branżowej i pokazanie im walorów miasta.

“Gliwice logistycznym hubem na Śląsku” – takie przesłanie ma także trafić do uczestników konferencji “Inwestycje. Logistyka. Przyszłość”, która odbędzie się 20 marca w gliwickim Gold Hotel Silvia. Będzie to już II spotkanie pod tym tytułem organizowane w tym mieście. W poprzednim, w marcu 2012 roku, uczestniczyło ponad 100 osób.

Prelegenci i słuchacze spotkania będą mieli okazję przedyskutować najnowsze trendy w branży oraz ich ewentualny rozwój i wpływ na Śląsk. Mowa tu m.in. o rozwoju sektora motoryzacji, możliwej reindustrializacji czy konsolidacji centrów magazynowych.

  • GOSPODARZ I WSPÓŁORGANIZATOR:
  • ORGANIZATOR:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNER:
  • PARTNER GALI:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje