Podczas gdy międzynarodowe koncerny w czasach wzrostu gospodarczego napędzają koniunkturę, w okresie spowolnienia jako pierwsze wprowadzają ograniczenia produkcji i eksportu. Często dzieje się tak niezależnie od kondycji ekonomicznej miejsca, w którym powstaje produkcja, bo globalne podejście do biznesu nie pozwala, by kierować się względami pojedynczych rynków.

Zagraniczni inwestorzy wciąż są ważni dla lokalnych gospodarek, a ich przyjęcie wiąże się z nadziejami na nowe miejsca pracy i rozwój regionów. Niemniej w obecnych trudnych realiach rynkowych coraz większe znaczenie odgrywają polskie firmy wyrosłe na rodzimym gruncie, rozumiejące i znające lokalną specyfikę. Produkujące i świadczące usługi dla lokalnego klienta, ale również z apetytem na sukces międzynarodowy.

Pozytywnych przykładów firm, które wykorzystały lokalny potencjał do wzrostu i ekspansji jest wiele. Na gruncie Bydgoszczy to np. Pesa Bydgoszcz i jej niedawno podpisay kontrakt z Deutsche Bahn Regio, którego wartość może osiągnąć nawet 1.2 mld euro. Kolejnym przykładem może być firma Abramczyk odnosząca międzynarodowe sukcesy na rynku przetwórstwa ryb. W skali Polski podobne przykłady można mnożyć.

Przez kryzys w Unii Europejskiej spowalnia nasza gospodarka. Wartość eksportu na te rynki systematycznie spada. Dotyka to zarówno globalnych graczy, jak i firmy narodowe. Ale o ile dynamika zmian i przystosowania do sytuacji w korporacjach jest mała, o tyle ci mniejsi reagują na nowości szybko. Poszukując choćby nowych rynków zbytu na Wschodzie Europy czy w Azji. Nie przez przypadek więc ogólne saldo polskiego eksportu wciąż jest na plusie.

Rozwój firmy i ekspansja jest więc możliwa w obecnych warunkach – pomóc w procesie powinno dobre rozeznanie potencjału, jaki daje lokalizacja firmy np. w Bydgoszczy oraz wiedza o szansach jakie dają poszczególne rynki. Podczas konferencji “Development for Better Future. Ekspansja biznesu z wykorzystaniem lokalnego potencjału i globalnych możliwości”, na którą zaprasza Urząd Miasta Bydgoszczy (29 listopada w Hotelu Słoneczny Młyn) zostaną poruszone właśnie te zagadnienia. Ponadto zaproszeni eksperci i specjaliści z polskich i zagranicznych firm, doradcy, przedstawiciele organizacji biznesowych i otoczenia biznesu, wspólnie zastanowią się nad największymi szansami i wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcami teraz. Spróbują także przedyskutować możliwe scenariusze na przyszłość.

Spotkanie, które poprowadzi Marta Kuligowska z TVN 24, przeznaczone jest dla przedstawicieli zarządów firm. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne po potwierdzeniu elektronicznej rejestracji.

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • PARTNER HONOROWY:
  • WSPÓŁORGANIZATOR:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNERZY GALI:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje