22 czerwca w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe „ Biznes dla klimatu”, którego głównym celem była dyskusja wokół postanowień szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu i jego wpływie na świat biznesu. Czy ustalenia z COP21 pobudzą efektywność energetyczną na rynku budowlanym? Jak w praktyce wykorzystać dane pokazujące zużycie energii? Jakie są dobre praktyki na rynku polskim? Odpowiedzi na te pytani szukali zaproszeni goście oraz licznie przybyli uczestnicy spotkania. Ważnym punktem wydarzenia była pierwsza w Polsce prezentacja danych pokazujących zużycie energii przez budynki certyfikowane i nie certyfikowane na rodzimym rynku, zgromadzonych zgromadzonych w ramach projekty „ Koszty Operacyjne Budynków Biurowych.”

Śniadanie biznesowe, objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Energii, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Oddziału SARP, zorganizowane zostało w ramach European Sustainable Week – cyklu wydarzeń organizowanych przez Agencję Wykonawczą ds. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcję Generalną ds. Energii, promujących inicjatywy mające na celu oszczędność energetyczną i dążenie w  kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. „ Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora budowlanego.” – powiedział gość specjalny spotkania Roland Hunziker, Dyrektor Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ( WBCSD) oraz Programu na Rzecz Zrównoważonego Budownictwa i Miast. Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, podczas prezentacji Strategii Rozwoju Miasta, zwracał także uwagę na istotną rolę współpracy samorządów i biznesu w kształtowaniu efektywnej polityki wspierającej ekologiczne rozwiązania i powstrzymującej zmiany zachodzące w klimacie. – „Biznes powinien wspierać miasta w promocji efektywności energetycznej”– podkreślał.

Tematyka efektywności energetycznej była istotnym punktem całego spotkania, któremu towarzyszyła premiera projektu „ Koszty Operacyjne Budynków Biurowych”-  pierwsza na rynku polskim próba porównania eksploatacji budynków certyfikowanych i niecertyfikowanych. Projekt realizowany jest przez największe podmioty na rynku budynków biurowych: SPIE  Polska (koordynator projektu), BuroHappold Engineering, Colliers International, Construction Marketing Group, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Skanska Property Poland. Jego wyniki przedstawiła Katarzyna Chwalbińska- Kusek, reprezentująca BuroHappold Engineering i Platformę EEB Poland. Jak w praktyce wykorzystać dane pokazujące zużycie energii debatowali partnerzy projektu podczas dedykowanego panelu dyskusyjnego. Analiza 48 budynków oddanych do użytku przed 2014 rokiem, pokazuje iż certyfikacja jest dobrym narzędziem dla właścicieli, zarządców, obsługi facility management, jak również najemców, do świadomego korzystania z obiektu, z czym wiąże się podnoszenie komfortu jego użytkowania przy jednoczesnej dbałości o obniżanie kosztów operacyjnych. „ Odpowiednie analizy mogą być wykorzystywane zarówno do celów finansowych, jak i analizy jakości pracy danej instalacji i całego budynku. Dzięki szczegółowemu olicznikowaniu, możemy precyzyjnie wskazać obszary do modernizacji oraz lepiej określać czas zwrotu takich inwestycji.”- podkreślał Piotr Strzyżewski, Specjalista ds. technicznych, SPIE Polska. Jesienią tego roku ukaże się pełen raport, obrazujący wyniki inicjatywy „ Koszty Operacyjne Budynków Biurowych”.

Jak przejść do budynków o niemal zerowym zużyciu energii?  Na to pytanie odpowiadali przedstawiciele Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Wiceprezes Zarządu Andrzej Rajkiewicz oraz  Joanna Rucińska.  Dobre praktyki w tym zakresie na rynku polskim wskazali przedstawiciele przedsiębiorstw, zaangażowanych w działania chroniące klimat: Armstrong, Akzo Nobel Decorative Paints, BNP Paribas Real Esteta oraz BuroHappold Engineering. „ Efektywność energetyczna powinna być uczona już w szkołach”- zauważył Ian Booth, Partner, BuroHappold Engineering.

Spotkanie „Biznes dla Klimatu” cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników, pokazało jak istotna jest tematyka postanowień szczytu klimatycznego COP21 i związana z nią efektywność energetyczna. Pionierskie projekty, takie jak „ Koszty Operacyjne Budynków Biurowych” przyciągają uwagę odbiorców i są przykładem zmiany świadomości właścicielu budynków, najemców, pracowników i wszystkich zainteresowanych działaniem biznesu na rzecz poprawy klimatu.

8:30 – 9.00 Rejestracja uczestników oraz networking
9:00 – 9:10 Oficjalne otwarcie części merytorycznej
Igor Sokołowski
9:10 – 09:30 Czy ustalenia z COP21 pobudzą efektywność energetyczną na rynku budowlanym?

Gość specjalny spotkania: Roland Hunziker, Director, Sustainable Buildings and Cities, WBCSD, Genewa

9:30 – 9:45 Strategia Rozwoju Miasta Warszawy
Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
9:45 – 10:00 Prezentacja pierwszych w Polsce danych pokazujących zużycie energii przez budynki  certyfikowane oraz nie certyfikowane na rynku polskim.

Przewodnicząca Platformy EEB Polska, Katarzyna Chwalbińska-Kusek

10:00–10:15   Przerwa kawowa
10:15 – 11:00 Panel dyskusyjny: Jak w praktyce wykorzystać dane pokazujące zużycie energii?
  Moderator: Justyna Biernacka, Pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. Zrównoważonej Architektury, OW SARP

Paneliści:

Jan Cieśla, BuroHappold; Piotr Strzyżewski, SPIE Polska; Jerzy Kwiatkowski, NAPE; Michał Jarczewski, Cushman&Wakefield; Milena Sikora, Savills; Marcin Skierkowski, Knight Frank; Artur Wysocki, Skanska Property Poland; Robert Włodarczyk, Colliers International

11:00 – 11:15 ZEBRA 2020
Ocena stopnia wdrożenia Dyrektywy EPBD w zakresie budownictwa o niskim zużyciu energii.
11:15– 12:00 Przedstawienie dobrych praktyk biznesu na rynku polskim

Moderator: Igor Sokołowski

Paneliści:

Maciel Kiepal, Armstrong; Robert Sobotnik, Akzo Nobel Decorative Paints; Katarzyna Lemańska, BNP Paribas Real Estate; Ian Booth, BuroHappold Engineering

12:00 – 12:15 Zakończenie oraz podsumowanie spotkania
Przewodniczący Platformy EEB Polska
  • PARTNER STRATEGICZNY:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNERZY:
  • ORGANIZATOR:
  • PATRON HONOROWY:
  • KOORDYNATOR PROJEKTU "KOSZTY OPERACYJNE BUDYNKÓW BIUROWYCH":
  • PARTNERZY PROJEKTU "KOSZTY OPERACYJNE BUDYNKÓW BIUROWYCH":
Nadchodzące wydarzenia/konferencje