Na spotkaniu eksperci Deloitte omówią najważniejsze wyzwania dla samorządów i zaprezentują przegląd najskuteczniejszych instrumentów wspierających samorządy w akceleracji rozwoju. Szczegółowo poruszą zagadnienia związane m.in. z:

 • Rewitalizacją terenów zurbanizowanych, w tym opracowaniem planu zsynchronizowanych i rozplanowanych w czasie kompleksowych działań rewitalizacyjnych nakierowanych na podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia w mieście oraz wykorzystaniem idei rewitalizacji do skoordynowania polityk miejskich;
 • Planowaniem strategicznym, w tym opracowaniem modelowej struktury efektywnego zarządzania portfelem strategii, planów, programów, projektów i zadań inwestycyjnych;
 •  Smart City, w tym zastosowaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań sprzyjających rozwojowi miast i poprawiających jakość życia mieszkańców;
 • Transportem publicznym, w tym opracowaniem i wdrożeniem skoordynowanego, efektywnego kosztowo i atrakcyjnego dla mieszkańców systemu transportu zbiorowego, integrującego dany obszar funkcjonalny ponad granicami podziałów administracyjnych;
 • Atrakcyjnością inwestycyjną, w tym optymalizacją systemu obsługi inwestora zapewniającą odzwierciedlenie jego perspektywy oraz skoordynowaniem aktualnej oferty inwestycyjnej ze strategią rozwoju, inteligentną specjalizacją lub marką własną.

Warsztat odbędzie się w ramach Akademii Skutecznego Samorządu

Zachodzące od ponad 25 lat w Polsce pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze odbywają się z inspiracji oraz w wyniku aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych, z dużym udziałem miast. Rola współodpowiedzialnego za politykę rozwoju kraju stawia przed władzami samorządowymi liczne wyzwania związane z koniecznością ciągłej profesjonalizacji działalności. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności zarządzania, samorządy usprawniają planowanie strategiczne, działalność operacyjną, koordynację polityki inwestycyjnej, a równocześnie realizują kompleksowe programy z zakresu rewitalizacji, zrównoważonej polityki transportowej czy też systemowego wsparcia inwestorów.

Chcąc wesprzeć samorządy w doskonaleniu ich działalności rozwojowej, firma doradcza Deloitte zorganizowała cykl spotkań eksperckich w ramach Akademii Skutecznego Samorządu. Celem Akademii jest przegląd najskuteczniejszych instrumentów wspierających sprawne samorządy w akceleracji rozwoju. Chcemy zaprezentować Państwu najlepsze rozwiązania sprawdzone na poziomie międzynarodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Każde z proponowanych rozwiązań może i powinno być indywidualnie dopasowane do szczególnych potrzeb danego samorządu zarówno co do zakresu analiz czy poszczególnych instrumentów diagnostycznych, jak i wybranego planu wdrożenia.

  Imię i nazwisko *:

  Stanowisko *:

  Nazwa firmy *:

  Ulica*:

  Kod i miejscowość*:

  Państwo*:

  Adres email *:

  Tel. kom.: *

  Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w konferencji

  * Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia

  • ORGANIZATOR:
  • PARTNER ORGANIZACYJNY:
  Nadchodzące wydarzenia/konferencje