Wydarzenia

Tworząc dedykowane wydarzenia Bluevine Consulting, kierujemy się potrzebami klienta oraz wiedzą na temat poszczególnych sektorów rynku. Wywodzimy się z rynku inwestycyjnego i bardzo dobrze rozumiemy potrzeby jego uczestników. Dzięki temu kreujemy wydarzenia, które na stałe wpisują się w kalendarze inwestorów, mediów oraz samorządów.

Przeglądasz: Smart City

Relacja jako produkt na rynku nieruchomości

23 Października 2019, Business Link Astoria ul. Przeskok 2, Warszawa

Śniadanie biznesowe

INICIATYWA DRUGIE ŻYCIE BUDYNKÓW

26 Września 2019, Stara drukarnia, ul. Gdańska 130, Łódź

Biznes dla klimatu. Koszty Operacyjne Budynków Biurowych

Raport już dostępny!

BIZNES DLA KLIMATU

Wydarzenie w ramach europejskich dni efektywności energetycznej

22 czerwca 2016, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jezuicka 1/3, Warszawa

EDUKACYJNE ŚNIADANIA BIZNESOWE

OTWIERAMY MIASTO

19 maja 2016, Tarnowo Podgórne

Śląskie - smart & sustainable changes

12 Grudnia 2013, Hotel Angelo, Katowice

ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE

potrzeba zintegrowanego projektowania

24 kwietnia 2012 - Katowice

ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE

potrzeba zintegrowanego projektowania. Wrocław

29 marca 2012 r., Wrocław

Zrównoważone projektowanie

potrzeba integracji oraz nowoczesnych rozwiązań

7 czerwca 2011

Zrównoważone planowanie

wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych

10 maja 2011, Warszawa

Zrównoważona niewiedza

potrzeba podnoszenia świadomości społecznej w kwestii zrównoważonego rozwoju.

24 marca 2011. Warszawa

Partnerstwo na wszystkich etapach

powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej

16 pazdziernika 2010, Warszawa

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH

V spotkanie robocze

20 października 2011, Warszawa

Zrównoważone prawo

obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem Unijnym

7 Września 2011, Warszawa